You are currently browsing the tag archive for the ‘enquesta’ tag.

‘*’ són obligatoris.
Utilitzo el menjador aquest curs No
Segurament utilitzaré el menjador el curs 2010-2011

No

M’interessaria que el menjador obrís els dimecres

No

M’interessaria que el menjador obrís els divendres

No

* Nom de l’alumnne
* E-mail
Comentari
informació de contacte
Tel. 934 538 028

L'horari d’atenció de Secretaria
és dilluns i dimarts
de 10:30 h a 13:00 h