You are currently browsing the tag archive for the ‘consell escolar’ tag.

El Departament d’Ensenyament ha editat unes unitats didàctiques per informar, sensibilitzar i afavorir la participació dels alumnes i famílies en el procés de renovació dels Consells Escolars.

Aquest és l’enllaç.

eleccions

Aquest dimecres 30 de novembre a partir de les 17.00 h (l’alumnat, a partir de les 9,30 h), esperem la vostra participació, votant en aquestes eleccions al Consell Escolar del nostre institut. Us recordem una vegada més la importància que té el Consell Escolar, on es decideix el projecte educatiu, el pressupost del centre, les directrius per a la programació de les activitats extraescolars, els criteris de col·laboració amb altres centres, etc. De la nostra implicació, de mares i pares, en depèn, en gran mesura, l’èxit o el fracàs dels nostres fills a l’escola.

En l’actual context de crisi, qüestionament de l’escola pública i dels propis Consells Escolars, pensem que és més important que mai la vostra participació en aquest acte democràtic.

Teniu tota la informació necessària a la pàgina web de l’institut:

Eleccions al Consell Escolar

Aquest any no s’organitzarà l’intercanvi  llibres entre els alumnes de l’institut. A causa de la substitució dels llibres de 2n i 4t d’ESO en el currículum, la major part dels alumnes es quedarien sense llibre per recollir, amb la consegüent frustració per als participants (com ja va succeir l’any passat).

Malgrat tot, el Consell escolar,  l’equip directiu del centre i l’associació de pares us preguem que doneu aquells llibres que  ja no fareu servir. D’aquesta manera, es podran beneficiar l’alumnat que no tingui dificultat per adquirir-los d’una altra manera -ens consta que són molts- com probablement us n’ heu beneficiat molts de vosaltres els cursos anteriors

Podeu lliurar els llibres a consergeria, a l’Anna o al Miquel, i es distribuiran al setembre entre els qui els sol·licitin.

Moltes gràcies a tothom!

llibres

Aquest dijous 17 de gener de 17.00 h a 20.00 h, esperem la vostra participació, votant en aquestes eleccions al Consell Escolar del nostre institut. Us recordem una vegada més la importància que té el Consell Escolar, on es decideix el projecte educatiu, el pressupost del centre, les directrius per a la programació de les activitats extraescolars, els criteris de col·laboració amb altres centres, etc. De la nostra implicació, de mares i pares, en depèn, en gran mesura, l’èxit o el fracàs dels nostres fills a l’escola.

En l’actual context de crisi, qüestionament de l’Éscola pública i dels propis Consells Escolars, pensem que és més important que mai la vostra participació en aquest acte democràtic.

17 de gener

L’institut ja ha fet pública la convocatòria d’eleccions per renovar el Consell Escolar.

Eleccions al Consell Escolar

Us recordem que és molt important la representació de les famílies en el Consell, i que cal que es presentin un mínim de tres mares o pares per cobrir les actuals vacants.  Ja sabem que a finals d’aquest curs tindrem una baixa segura, així doncs quatre candidats/es són imprescindibles si no volem perdre representativitat de cara al curs 2013-14, i seria convenient que més gent s’hi presentés per poder cobrir possibles baixes imprevistes.

Us volem animar a que ho feu. Qualsevol que ho vulgui, pot. No cal ser soci de l’AMPA.

Calendari del procés electoral

Publicació dels censos electorals Fins el 20
de desembre de 2012
Reclamacions a inscripcions dels censos electorals (per escrit, al director) Del 11 al 13
de desembre de 2012
Presentació de candidatures Abans del 20
de desembre de 2012
Publicació de candidatures, resolucions a les reclamacions i censos electorals definitius El 10
de gener de 2013
Solicituds per actuar de supervisors/res Abans del 10
de gener de 2013
Constitució de meses electorals El 13
de desembre de 2012
Votacions El 17
de gener de 2013

Podeu presentar les vostres candidatures emplenant el document que enllacem a sota, i presentant-lo abans del 20 de desembre:

Podeu trobar més informació en aquesta entrada anterior i a la web del Departament d’Ensenyament.

A totes les famílies:

El procés de renovació del Consell Escolar ja està en marxa.

eleccions
 • Inici del procés:
  3 de desembre de 2012
 • Constitució de les meses electorals:
  13 de desembre de 2012
 • Votacions de cada sector:
  del 14 al 18 de gener de 2013
 • Constitució del Consell Escolar:
  abans del 25 de gener de 2013

És molt important la vostra col·laboració tant per presentar candidatures, com per votar.
Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Aquestes són les persones que han presentat la seva candidatura

Johanna Entfellner

Mare de K. Entfellner de segon de eso.
Col-labora amb el Ampa gestionant temes informatics, a mes de ser vocal
desde la legislatura passada.


Monse Estrada Garro

Mare de Marta Gimenez de quart de eso.
Actualment tresorera del Ampa.
Vaig col-laborar amb el Ampa del Ceip Auro.


Marta Serra Batiste

Mare de Laura Navarro Serra, alumna de 3r b d’ESO de l’IES Maragall, i d’Arnau Navarro Serra, alumne de 2n a d’ESO de l’IES Secretari Coloma.

Llicenciada en Filologia Catalana i diplomada en Biblioteconomia i Documentació.

Col·laboradora de l’AMPA Escola Sagrada Família, bàsicament a la Comissió de Comunicació, de l’octubre de 2002 al juny de 2009.

Secretària de la Junta de l’AMPA Escola Sagrada Família de l’octubre de 2004 al novembre de 2006.

Membre del Consell Escolar del CEIP Escola Sagrada Família del novembre de 2004 al novembre de 2008.

Presidenta de l’AMPA Escola Sagrada Família del novembre de 2006 al novembre de 2008.

Patrona de la Fundació Claror com a representant de l’estament AMPA del CEIP Sagrada Família del gener de 2007 a l’octubre de 2008.

Membre de la Comissió de Seguiment CEIP Sagrada Família ~ Esportiu Claror del febrer de 2007 a l’octubre de 2008.


Pep Rebula

Sóc el pare de l’Anna, Marta i Miquel Rebulà Garí. Tots tres a l’IES Maragall desde 1r. d’ESO. L’Anna cursa 2n de Batxillerat artístic, i en Miquel i la Marta (són bessons) cursen 3r, d’ESO.

He estat membre del consell escolar de l’IES Maragall els darrers 4 anys, concretament a la comissió d’economia.

També he estat vinculat, molt de temps, a l’AMPA del Maragall.

vaig fer, també, de secretari de l’AMPA de l’Auró. I vaig formar part de les comissions de extraescolars (1 any), i de la web (uns quants anys).

Per a que em presento o vull renovar? Estava per tirar la tovallola, ja que es convoquen molt pocs consells escolars, els que es convoquen són maratonians, i mai no dona temps de tractar temes que ens interessen específicament als pares, ja que qui coordina els consells és la direcció del centre. I vet aquí que la direcció utilitza el consell bàsicament per a decisions purament administratives que necessiten indefectiblement de l’aprovació del consell.

En els darrers temps, però, s’han produït uns canvis en l’entorn educatiu que m’han fet replantejar el no presentar-me. Ara hi ha un conflicte entre el departament i els mestres, i hem d’evitar que els perjudicats siguin els nostres fills, i de retruc nosaltres, les mares i pares.  També, tenint en compte l’experiència,  la meva actitud serà més crítica, aportant contínuament, i en tots els temes, punt de vista de pares/mares.

Tractaré de transmetre, en forma de resum informal però fidel, el que es tracti en cada consell escolar.

A totes les families:

Com ja sabeu per la informacio que vem penjar a la nostre web ja fa uns dies. El proces de renovacio del consell escolar ja esta en marxa. Es molt important la vostre col-laboracio tan per presentar candidatures, com per votar.

Eleccions per a la renovació del Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’Escola.

Com és prescriptiu, cada dos anys s’ha de procedir a la renovació de la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat i dels pares i mares dels alumnes i de la plaça vacant del representant del personal d’administració i serveis.

El procés electoral per renovar els membres del Consell Escolar ve establert per la Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre, del Departament d’Educació.

La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Per aquesta raó, els alumnes candidats a ser escollits com a membres del Consell Escolar han de ser d’ESO. No obstant, el cens electoral està format per tot l’alumnat de l’Escola.

Igualment, els candidats a representar els pares i mares han de ser pares/mares d’alumnes d’ESO. Tanmateix, el cens electoral d’aquest sector és format pels pares/mares de tot l’alumnat de l’Escola.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa de l’Escola.
FUNCIONS

 • Garantir el compliment de les normes establertes en el procés d’admissió dels alumnes.
 • Aprovar, a proposta de la titularitat, el pressupost de l’Escola pel que fa als fons públics i a les quantitats autoritzades.
 • Aprovar la rendició anual de comptes.
 • Avaluar i aprovar la programació general anual de l’Escola, elaborada pels seus equips directius.
 • Aprovar, a proposta de la titularitat, el reglament de règim interior de l’Escola.
 • Supervisar la marxa general de l’Escola en els aspectes administratius i docents.
 • Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global de l’Escola.

VIGÈNCIA

 • El Consell Escolar té una vigència de quatre anys a partir de la seva constitució, i renovarà el 50% dels seus membres (els representants dels pares, professors i alumnes) als dos anys.

NOMBRE DE REUNIONS ANUALS

 • El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l’inici de les activitats lectives del curs escolar al final de curs i una vegada cada trimestre. En sessió extraordinària, es reunirà sempre que el president ho cregui  oportú, i també a proposta de la titular o de la majoria absoluta dels membres del Consell.
 • Les eleccions estan previstes per el dia 25 de novembre, encara sou a temps de presentar-vos fins el dia 22 .

500

El procés s’inicia el 2 de novembre i les votacions entre el 22 i el 26

Recull de les activitats efectuades pels alumnes fins aquell moment
Representació dels Pastorets a càrrec d’ alumnes de l’aula d’acollida de l’institut. Aquesta experiència s’ha portat a terme durant dos anys amb notable exit .
Acte en record del professor Carlos Gómez. A més alguns dels cartells gràfics de les obres que van representar els grups teatrals per ell dirigits s’exposaran de forma permanent als seminaris de castellà , català, filosofia, al frontis del teatre i a direcció.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

informació de contacte
Tel. 934 538 028

L'horari d’atenció de Secretaria
és dilluns i dimarts
de 10:30 h a 13:00 h