Administra i gestiona els recursos que aporten els pares amb la quota anual.

Participa en la presa de decisions i en el govern de l’institut mitjançant un/a representant al Consell Escolar del Centre.

Col.labora en l’organització d’activitats del centre.

Gestiona el menjador escolar. Com que el centre no disposa de cuina, es contracta un servei de càtering. Funciona dilluns i dimarts; compta amb tres monitors i un/a professor/a de guàrdia.

Organitza la venda de llibres als alumnes a través de la cooperativa ABACUS i gestiona les condicions del descompte que ens fa aquesta llibreria en els llibres de text (20% en els llibres de la ESO i 5% en els de Batxillerat, que són els màxims autoritzats per la Generalitat. A més ABACUS .

Organitza la campanya de reutilització dels llibres de text dels alumnes.

Organitza el concurs de fotografia de Sant Jordi per als alumnes.

Col.labora en el comiat dels alumnes de batxillerat.

Fa aportacions econòmiques per a diverses activitats del centre i per als alumnes que ho necessitin per participar en les sortides i les colònies del centre.