El centre disposa de servei de menjador gestionat per l’AMPA. S’ha contractat a l’empresa ESCOL pel subministrament del menjar en línia calenta i a l’empresa Tuti Serveis Pedagògics i Socials per la gestió de les monitores i monitors de menjador; les dues empreses treballen en coordinació i en consens amb l’AMPA. Aquest any, el menjador funciona dilluns, dimarts, dimecres i dijous.

Per a inscriure el vostre fill o filla al servei de menjador cal complimentar i signar la fitxa d’inscripció al menjador i lliurar-lo a la coordinadora de menjador un dilluns o dimarts de 10.30 a 13.00 h o bé posar-lo a la bústia de l’AMPA:

Podeu descarregar-vos tots el menús en el següents enllaços: