El centre disposa de servei de menjador gestionat per l’AFA. S’ha contractat a l’empresa 7iTria pel subministrament del menjar en línia calenta i la gestió de les monitores i monitors de menjador. L’empresa Cuinats l’Esperança, una cuina cassolana i de proximitat és l’encarregada de preparar el menjar. Les dues empreses treballen en coordinació i en consens amb l’AFA. Aquest any, el menjador funciona dilluns, dimarts, dimecres i dijous.

Per a inscriure el vostre fill o filla al servei de menjador cal complimentar i signar la fitxa d’inscripció al menjador i lliurar-lo a la coordinadora de menjador un dilluns o dimarts de 10.30 a 13.00 h o bé posar-lo a la bústia de l’AMPA:

Podeu descarregar-vos tots el menús en el següents enllaços:

  • Menú novembre 2020