La Junta de l’AMPA es reuneix al menjador de l’Institut més o menys un cop al mes.

Aquestes reunions són obertes a tothom.

Durant el primer trimestre, la Junta convoca l’Assemblea general per prendre els acords necessaris, avaluar la gestió de l’Associació i, si cal, renovar els membres de la Junta i a finals del tercer trimestre una altra per fer la valoració del curs.