L’AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes legalment constituïda i integrada per tots els pares i les mares o els tutors legals dels alumnes que ho desitgen.

L’AMPA està regida per la junta directiva, elegida i aprovada en l’assemblea general i integrada per pares i mares que voluntàriament porten a terme un conjunt de tasques necessàries pel funcionament de l’institut; està regulada per uns estatuts que els pares tenen a la seva disposició a l’institut o que es poden demanar directament a qualsevol dels membres de la junta.