Lloc: Sala de Religió
Dia: 28/11/2017
Hora: 18,30h

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
  2. Memòria d’activitats del curs 2016-17
  3. IDDINK: resultats
  4. Menjador
  5. Presentació de l’estat de comptes del curs 2016-17
  6. Pressupost 2017-18
  7. Objectius 2017-2018
  8. Precs i preguntes