La Junta de l’AMPA us convoca a una Assemblea General Ordinària:

Dia: dimecres 16 de març de 2016

Hora: 18.30 h

Lloc: Institut Poeta Maragall. L’accés serà per la porta del xamfrà d’Enric Granados amb Provença i s’indicarà el lloc de la reunió (sala d’actes o menjador)

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
  2. Presentació i valoració de l’estat actual
  3. Opcions i projectes de futur
  4. Torn obert de paraules
  5. Elecció de la nova junta

La feina de l’AMPA és bàsica perquè funcionin serveis com ara el menjador, les sortides de crèdit de síntesi dels diferents cursos de l’ESO i el Batxillerat, o altres activitats com la sol·licitud d’ajuts a l’ajuntament, el concurs de fotografia o altres activitats, etc. Qualsevol soci pot presentar-se com a candidat.

Us animem a assistir a l’Assemblea i a considerar la vostra participació a la Junta, com a càrrecs o com a vocals, individualment o com a candidatura de pares.

16març