Interessant material que ens fa arribar la FAPAES en format de càpsules mensuals, amb informació sobre l’FP. Dirigit a famílies, alumnes i professors:

Apropem-nos a l’FP