La Junta de l’AMPA us convoca a una Assemblea general ordinària:

Dia: dijous 5 de juny de 2014

Hora:
18.30 h (1a convocatòria)
19.00 h (2a convocatòria)

Lloc: Institut Poeta Maragall. La reunió es farà al menjador de l’institut i l’accés serà per la porta de la cantonada d’Enric Granados amb Provença.

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
  2. Elecció de la junta de l’AMPA
  3. Tancament econòmic del curs 2013-2014
  4. Valoració d’opcions de futur : possible canvi menjador?, format sortides síntesi, altres, etc.)
  5. Torn obert de paraules

Ara, el President ha manifestat ja la seva RENÚNCIA AL CÀRREC per qüestions personals. (Durant el mandat, algun altre integrant ja va renunciar al càrrec (Secretària) i potser ho faci algun altre perquè ja porten dos anys exercint el càrrec.El punt de L’ELECCIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA ÉS ESPECIALMENT URGENT I IMPORTANT per fer possible el treball de l’AMPA. Per tant, d’aquesta assemblea n’ha de sortir una nova JUNTA.

Us ho comuniquem perquè és important per al funcionament de l’AMPA que es constitueixi una nova junta, ja que en cas contrari l’alternativa pot ser l’extinció de l’Associació. La feina de l’AMPA és bàsica perquè funcionin serveis com ara el menjador, les sortides de crèdit de síntesi, o altres activitats com la sol·licitud d’ajuts a l’ajuntament, el concurs de fotografia o altres activitats, etc. No cal dir que, per descomptat, la nova junta comptaria amb l’assessorament de la junta sortint.

Per tant us encoratgem a assistir a l’Assemblea i a considerar la vostra presentació a la Junta individualment o com a candidatura de pares.
5 de juny