La Merche Negro és, segons pròpia definició, “mare i periodista”. No fa gaire que va venir de Madrid per quedar-se a viure a Barcelona, amb la seva filla. Amb aquest punt de partida i des d’aquesta perspectiva ha escrit el següent article sobre l’escola pública, el català a l’escola, la LOMCE (i alguna cosa més), que ens ha semblat de recomanable lectura:

«Mi hija deletrea igual de bien recortes que ‘retallades’»