16 de setembre a les 19 hores

Institut Margall, primera planta , aula 11

  • -Presentació empreses encarregades (Alifres: restauració; Mesquelleure : monitoratge i gestió cobraments)
  • -Normes de funcionament
  • -Gestió econòmica