500
Del dia 16 al 22 de maig de 2010 es va celebrar l’europe week a l’ècole Alsacienne de Paris on hi van participar 10 alumnes del 2n cicle d’ESO acompanyats de 3 professores del centre: la Sra Lola Blanco coordinadora del projecte per part de l’IES Maragall,  la Sra Àngels Sellés i la Sra Maria Cinta Espuny.

El projecte Comenius té per objectiu reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació infantil, primària i secundària. Hi participen les escoles escollides de nou països: Àustria, França, Finlàndia, Latvia, Polònia, Itàlia, Suècia, Portugal i Espanya. L’IES Maragall hi participa des del curs 2005-06. Es realitzen dues trobades anuals, l’ una a la tardor i l’ altra a la primavera. Cada reunió es celebra en un centre i país diferent. Les trobades de tardor són només per al professorat i a les de primavera hi participen també alumnes.