Inscripcions la setmana del 17 al 21 de maig:

Dimarts i dijous al matí en horari de secretaria

Dilluns, dimarts i dijous a la tarda de 17 a 18 hores

PREU: Pagament en efectiu

SOCIS: 30  EUROS
NO SOCIS: 37 EUROS

Places limitades a menors de 17 anys i per ordre d’inscripció.

La reserva només és vàlida si s’adjunta l’autorització paterna que repartiran els tutors.